Abstinensbehandling

Rätt hantering av abstinensbesvär

Abstinensbesvär är naturliga när man ska göra något åt ett alkohol- eller drogberoende. Men vissa drogers abstinenssymptom kan vara direkt skadliga eller till och med dödliga om de inte hanteras på rätt sätt. Vi kan ta emot patienter redan under den tidiga abstinensen, det som också kallas avgiftning.

Symptom

Abstinensbesvär kan vara allt från rastlöshet eller trötthet till mer allvarliga symptom som kramper och depressioner. Alkohol, vissa läkemedel och opiater har ofta väldigt fysiska abstinenssymptom vid sidan av det psykiska.

Ofta är det svårt att få hjälp med avgiftning genom den allmänna sjukvården då platserna är få och behovet är stort. Nämndemansgården kan hjälpa till med den akuta abstinenstiden för att man sedan ska kunna gå in i resten av vårdkedjan och på bästa sätt kunna tillgodogöra sig en behandling.

Individuellt anpassad

Abstinensbehandling går ut på att under en begränsad tid bo på en mindre avdelning med sjukvårdsutbildad personal som tillsammans med läkare följer processen och sätter in lämplig medicinering. Det finns ingen anledning att må sämre än nödvändigt, det riskerar bara att man ger upp och att man drar på sig skador. Redan under denna tid påbörjas behandlingen och vissa uppgifter beroende på vad man klarar. Det viktigaste under denna period är vila, näring och omsorg av kompetenta människor. Abstinensbehandling är nödvändig för vissa och den ska pågå just så länge som varje individ behöver.