Anhörigstöd

Det är en svår situation att leva nära en person som är beroende. Som anhörig pendlar man mellan hopp och förtvivlan, känner oro, frustration och ilska. Vi erbjuder ett aktivt anhörigstöd som är lösningsfokuserat och kärleksfullt.

Anhöriga drabbas

Alla personer runt om den som är alkohol- eller drogberoende drabbas på olika sätt – känslomässigt, socialt och ibland även fysiskt. En bra behandling för beroende involverar därför även anhöriga på ett eller annat sätt. Att delta som anhörig handlar mycket om att hjälpa sig själv och förstå att det bidrar till familjens positiva förändring. Det innebär inte att man tvingas till något, ibland vill man vara delaktig ibland vill man bara få vara i fred.

Individuellt anpassat

Vår ambition är att möta dig i dina livsförutsättningar och göra det praktiskt möjligt att delta i behandlingsprocessen. Därför erbjuder vi olika alternativ och individuellt anpassade lösningar, precis som i behandlingen för den med ett beroende.

Anhörigstöd kan handla om att du kommer på en familjevecka eller en helg på ett av våra anhörigcentra. Alternativt kan vi erbjuda dig och den som gör behandling gemensamma familjesamtal, framförallt för att bidra till en konstruktiv kommunikation.

Vi vill på bästa möjliga sätt göra det möjligt för familjer att komma vidare – till ett liv fritt från beroende. 

 

Kontakta oss gärna för frågor eller för att bara få byta några ord. Anhörigcenter