Bedömning & Utredning

Att göra en individuell bedömning av alkohol- eller drogberoende är grunden till en lyckad behandling. Detta för att kunna möta problemet med rätt hjälp och öka möjligheten till ett bra resultat.

Det första steget mot förändring

Varje människa är unik och har ett behov av att vara delaktig och ha inflytande över den hjälp den tar emot. Även inom behandling av alkohol- och drogberoende. För att kunna hjälpa någon på bästa sätt är det nödvändigt att möta personen där den befinner sig.

En individuell bedömning består av en kartläggning av alkohol- och droganvändande samt de mest centrala livsområdena. Denna individuella bedömning av problemnivå och hjälpbehov är ett viktigt första steg för att kunna hjälpa någon effektivt. Förutom de individuella bedömningar vi gör inför en behandling inom Nämndemansgården kan vi även hjälpa till med bedömning som en enskild tjänst.

Vi arbetar med strukturerade intervjuer samt olika väl beprövade bedömningsverktyg såsom ASI, AUDIT och DUDIT.