Efterbehandling

Att omsätta kunskap i vardagen. Efterbehandlingen är en viktig del i en behandlingsprocess. När man nått denna del i behandlingen kan man omsätta det man har fått med sig ur grundbehandlingen i praktiken.

Behandling

En efterbehandling inom Nämndemansgården sträcker sig vanligtvis över ett år. Erfarenheten visar att kontinuitet, med möjlighet att få professionellt stöd under en längre tid, ökar effektiviteten på behandlingen. De som slutför efterbehandlingen har en högre frekvens av nykterhet och drogfrihet efter några år. Tidsmässigt ligger den efter grundbehandlingen – men inte i värde.

Efterbehandlingen består av vardagsnära arbete med känslor, upplevelser och processer som behöver hanteras i ett liv utan alkohol eller andra droger. Gemenskapen och identifikationen med resten av gruppen i efterbehandling är ytterligare något som har en positiv inverkan.

Individuellt upplägg

Vår efterbehandling kan läggas upp individuellt beroende på var man bor. Vi erbjuder efterbehandling på alla våra enheter och framförallt på våra Rehabcenter i Stockholm, Göteborg och Malmö. En gång i veckan på kvällstid eller dagtid eller en heldag i månaden är vanliga alternativ till upplägg. Regelbunden enskild kontakt med behandlare och uppföljningsmöten med remittent är ytterligare delar av efterbehandlingstiden.