Gör vårt beroendetest

För att hjälpa dig att besvara den frågan har vi ställt samman 10 frågor med inriktning på symtom på alkohol- eller drogproblematik. 

Frågorna är baserade på senaste versionen av den manual som används för att diagnostisera beroende. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering, vilken ska göras av en läkare och i intervjuform. Se frågorna som en vägledning för dig i ditt utforskande av om du behöver hjälp eller inte.

Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt. Ta dig tid och gör ditt bästa – det här är kanske de viktigaste frågorna du har ställt dig i ditt liv. 

Ring oss: 020 -20 20 75

Har du ett alkohol- eller drogproblem?

För att hjälpa dig att besvara den frågan har vi ställt samman 10 frågor med inriktning på symtom på alkohol- eller drogproblematik.

Frågorna är baserade på senaste versionen av den manual som används för att diagnostisera beroende. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering, vilken ska göras av en läkare och i intervjuform. Se frågorna som en vägledning för dig i ditt utforskande av om du behöver hjälp eller inte.

Naturligtvis bygger det hela på att du förmår att svara ärligt. Ta dig tid och gör ditt bästa – det här är kanske de viktigaste frågorna du har ställt dig i ditt liv.

Du har svarat ja på färre än två av dessa frågor: du har sannolikt inget problem.
Du har svarat ja på två av dessa frågor: du kan ha utvecklat eller du är i riskzonen för att utveckla en beroendeproblematik.
Du har svarat ja på tre eller fler av dessa frågor: du har antagligen en utvecklad beroendeproblematik i någon grad. Så behöver det inte fortsätta att vara, det går att ändra på.
Vi erbjuder hjälp för dig oavsett hur stort ditt problem är eller riskerar att bli. Välkommen att höra av dig, tfn: 020-20 20 75