Internatbehandling

En fristad att tillfriskna i. Ibland är det nödvändigt att komma iväg hemifrån för att kunna bryta en destruktiv livsstil och arbeta fokuserat med sin beroendeproblematik. Nämndemansgården erbjuder trygga internat där du i lugn och ro kan utnyttja tiden på bästa sätt. 

En stark gemenskap

Att bo i internat under sin behandling innebär att man har möjlighet att komma nära andra människor som man delar större delen av dygnet med. Många upplever att den känsla av gemenskap som ofta uppstår i gruppen bär en under lång tid i tillfrisknandet.

Det är inte alltid så att det är graden av problem som avgör om det är bäst med internatbehandling. Ofta handlar det mer om att man behöver en fristad. Att man behöver välja bort livets ständigt pågående aktiviteter för att kunna lyckas bryta sitt beroende. Välkommen till en av Nämndemansgårdens internatbehandlingar, vi kommer att göra allt för att hjälpa dig på bästa sätt.

Kombinerad behandling

Det blir allt vanligare att kombinera internatbehandling med öppenbehandling. Att efter en kortare internatbehandling gå in i en strukturerad öppenbehandling har visat sig vara en bra kombination och ett inte allt för stort steg från det trygga internatet in i vardagslivet.