Öppenbehandling

Mindre påverkan på vardagslivet. Att göra behandling i öppen form skapar stora möjligheter att upprätthålla mycket av vardagslivet, samtidigt som du gör något åt ditt beroende. 

Hitta rätt behandlingsform

Fördelen med öppenbehandling är att den inte innebär allt för stora förändringar i vardagslivet. Man bjuder in vardagen i behandlingsprocessen och vice versa. Alla klarar inte den öppna formen, lika lite som att alla passar för internatbehandling. Om man är osäker kring vad som är den lämpligaste behandlingsformen kan man tillsammans med oss göra en individuell bedömning.

Öppenbehandling sker både i grupp och enskilt. Grupperna och samtalen genomförs i huvudsak på dagtid utifrån våra enheters program. Men även hemuppgifter och viktiga möten utanför behandlingsgruppen kan vara viktiga inslag i behandlingen.

Individuellt upplagd

Ofta är kombinationen mellan kortare internatbehandling och öppenbehandling på hemorten en bra lösning, det viktiga är att varje individ upplever att behandlingen är upplagd efter hans eller hennes behov och förutsättningar. Nämndemansgården bedriver öppenbehandling i Stockholm, Göteborg och Malmö samt på ett antal orter i Skåne och Småland.