Vår behandling

Med mer än 25 års erfarenhet vet vi att det går att förändra en destruktiv livssituation som uppstått på grund av alkohol eller droger. Utifrån varje individs unika situation erbjuder vi behandling byggd på metoder med bevisad effekt.

Nyckeln till förändring

Nämndemansgårdens värdegrund är fast förankrad i en humanistisk människosyn och vi tror på varje människas inneboende förmåga till förändring. Nyckeln ligger i hans eller hennes medvetenhet om problemet och hopp om att en förändring är möjlig. Vi menar, precis som betonas i 12-stegsprogrammet, att den bästa förutsättningen för en livsstilsförändring finns i sunda relationer med andra.

Utifrån en individuell plan erbjuder vi professionellt stöd i form av ett team med olika specialistkompetenser, som alkohol-/drogbehandlare, läkare, sjuksköterska, psykolog och beteendevetare.

Individuell behandling

Vi följer och deltar aktivt i forskningen kring beroende och arbetar med evidensbaserade metoder som har bevisad effekt. Vi vet att förändring av tankemönster, känslohantering och synen på sig själv i relation till andra människor är centrala frågor i en behandlingsprocess. Därför riktar sig behandlingen på våra enheter till hela människan och dess anhöriga. Beroende av alkohol och droger är en biologisk, psykologisk och social problematik och samtliga dessa områden behöver stärkas i behandlingen.

Även om det finns gemensamma nämnare i beroendeproblematik är alla människor unika och problemet behöver hanteras utifrån det för att man ska uppnå bäst resultat. Beroende av alkohol och droger är en fiende till livet, vi erbjuder hjälp till frihet från beroende.