Drogberoende

Drogberoende - en komplex problematik. Man brukar säga att droger kidnappar hjärnan. De påverkar en människas tankar, känslor och handlingar. En förändring är möjlig men behandlingen måste individanpassas för att vara framgångsrik.

Drogproblematik i Sverige

Det finns ingen exakt uppgift om hur många som har ett drogberoende i Sverige. Bland annat på grund av att det är svårt att definiera vem som är beroende. Det finns siffror som pekar på att så många som 150 000 personer använder cannabis under ett år och att ca 30 000 personer dagligen injicerar narkotika eller på annat sätt använder det.  

Drogerna tar över livet

Drogberoende skiljer sig egentligen inte från till exempel alkoholberoende utifrån hur det påverkar och påverkas av hjärnans motivations- och belöningssystem.

Men det finns självklart skillnader beroende på vilken drog som i huvudsak använts. Även fysisk påverkan och livsstil kan variera från person till person. En del personer utvecklar kriminalitet parallellt med drogberoendet medan andra lyckas upprätthålla ett arbete. Några festar och drogar, andra isolerar sig från omvärlden. Det innebär att drogbehandling behöver individualiseras.

Den gemensamma nämnaren i drogberoendet är dock det faktum att man gradvis förlorar kontrollen över sitt eget liv. Drogerna blir det viktigaste, allt annat förlorar till slut sitt värde och man blir allt mer ensam. Det går att vända detta. Men det går inte ensam, man behöver hjälp.