Riskbruk

Få insikt i din relation till alkohol. Nämndemansgården är inte bara till för de som har ett etablerat beroende. Vi kan även hjälpa dig med en hög konsumtion av alkohol, det man kallar ett riskbruk. Det är aldrig för tidigt att titta på sin relation till alkoholen.

Är jag beroende?

När är man alkoholberoende och när är man storkonsument? Många ställer sig den frågan när det kommer till alkohol. Är man alkoholberoende när man har blivit för berusad, sagt något dumt eller inte helt har koll på detaljerna kring vad som hände kvällen före?

Det är inte alls säkert. Men det kan betyda att man har ett riskbruk. Ett drickande som sker lite för ofta eller lite för mycket. Om det är så kan det vara bra att få insikt om det. Att få hjälp att se vilka val man gör kring alkoholen som kan innebära en risk att utveckla ett beroende.

Det finns inget skamligt eller farligt med detta. Det är inte alls ovanligt att människor inte riktigt kan bedöma hur mycket som är lämpligt att dricka. Det är dessutom väldigt individuellt utifrån personlighet och historia samt knutet till vilka sociala sammanhang man deltar i.

Hjälp att få svar

Vi på Nämndemansgården kan hjälpa dig få svar på frågorna. Är jag i riskzonen? Hur påverkar det min hälsa? Hur påverkar det resten av mitt liv?

Det finns många vinster i att få insikt kring sin konsumtion, hur mycket och varför man dricker. Det kan framförallt bidra till rätt val kring alkohol utifrån varje individs förutsättningar. Vi är experter på beroende och hur vägen dit kan se ut. Frihet från beroende behöver inte betyda att man varit beroende.