Vår högskoleutbildning

Kompetenshöjande utbildning

Nämndemansgården har ett nära utbildningssamarbete med Ersta Sköndal Högskola. Tillsammans driver vi en vidareutbildning i relationellt arbete med alkohol-/drogberoende. Utbildningen omfattar 15 högskolepoäng och löper under ett år.

Innehåll

Högskoleutbildningen behandlar framförallt vikten av det relationella perspektivet i behandlingsarbete med metoder kopplade till det. Huvudteman är vuxenanknytning, mindfulness, dialogiska samtal, affektreglering och maktperspektivet i behandlar/patient-relationen. Utbildningen omfattar 15 högskolepoäng.
Lärarna i utbildningen är några av landets mest välmeriterade inom psykoterapi och behandling av människor med beroendeproblematik. Ersta Sköndal är en starkt värdegrundsförankrad organisation med hög kompetens bland sina medarbetare.

Internutbildning

Denna utbildning är en grund för all personal inom hela Nämndemansgården. För nyanställda fungerar den som en introduktion och för befintlig personal som kompetenshöjning. Vi har sedan 2012 utbildat drygt 30 av våra egna medarbetare med ett stort positivt gensvar – även bland medarbetare som arbetat många år och som är specialister inom behandling.

För frågor om utbildningen kontakta

Tobias Sahlin, Behandlingschef Nämndemansgården i Sverige AB

Tel 070-990 89 00

tobias.sahlin@namndemansgarden.se