Nämndemansgården

Frihet från beroende

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Flera aktörer har gått samman för att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB och arbetet är i full gång sedan september 2015. Vården och omsorgen inom HVB står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamhet och genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen för brukarna, leverantörerna av tjänster samt för beställarna.

Som en del i SIS, Swedish Standards Institutes, satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster, den så kallade Trygghetskedjan, arbetar man med en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB. Målet är en operativ basstandard som kan användas för alla HVB, oavsett verksamhetsinriktning och driftform.

– Standarden blir ett viktigt verktyg för att lyfta kvalitetsfrågorna, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård, tillika ordförande för SIS kommitté TK 597 Kvalitetssäkring av HVB.

I den tekniska kommittén deltar i dag ett tjugotal organisationer. Bland dessa finns beställarorganisationer, privata och kommunala utförare, branschorganisationer, myndigheter, brukarorganisationer och fackförbund. SKL Kommentus Inköpscentral deltar i standardiseringsarbetet och bidrar med mycket viktig kunskap. Även enskilda kommuner kan engagera sig, som exempelvis Sala kommun valt att göra. Den breda representationen i kommittéarbetet och att arbetet utförs enligt konsensusmodellen ger en användbar och i alla läger förankrad standard. Kommittén är öppen för alla juridiska personer som vill engagera sig.

Standarden är tänkt att användas för att
• Ställa krav på de utförare som utför tjänster
• Förtydliga ansvarsförhållanden
• Användas som beställningsunderlag
• Styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
• Följa upp och analysera verksamheterna
• Ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete

I kommittén ingår i dagsläget följande aktörer:
AB Vårljus, Solna
Akademikerförbundet SSR, Stockholm
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Attendo Individ & Familj Resurs AB, VÄCKELSÅNG
Brandskyddsföreningen Service AB, STOCKHOLM
Fackförbundet Vision
Frösunda Omsorg AB
Handikappförbunden
Humana Individ och Familj
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Nytida Vardaga
Nämndemansgården i Sverige AB
Pawima AB
Platea AB
Sala Kommun
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Svenska Vård
Sveriges Kommuner och Landsting

Visa från

till

 • 22 maj 2018

  Nämndemansgården hanterar dina personuppgifter enligt GDPR

  GDPR är den nya dataskyddsförordningen som gäller från den 25 maj. Nämndemansgården värnar om individens rätt till skyddad integritet och ha...

  Läs hela artikeln

 • 08 mars 2018

  Rönneholms Kvinnobehandling fyller 25 år!

  Idag fyller Nämndemansgårdens behandlingsverksamhet Rönneholm Kvinnobehandling 25 år! En verksamhet där vi alltid fokuserar på individen och...

  Läs hela artikeln

 • 06 mars 2018

  Välkommen till vår monter på Psykiatridagarna 2018

  Träffa våra medarbetare från Rönneholm Kvinnobehandling och Embla Center och lyssna till vår talare om framgångsrik beroendebehandling med b...

  Läs hela artikeln

 • 19 januari 2018

  Nämndemansgården söker två Affärsområdeschefer som vill göra avtryck!

  Nämndemansgården i Sverige AB arbetar med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel i samhället, i ar...

  Läs hela artikeln

 • 18 januari 2018

  Välkommen att träffa oss på HR-dagarna i Malmö 19 januari

  Välkommen att träffa oss på HR-dagarna i Malmö 19 januari Nu på fredag finner ni oss på mässan i Malmö och där ni även får chansen att lyss...

  Läs hela artikeln

 • 29 december 2017

  Spelberoendes rätt till behandling & stöd via sjukvården 2018

  Från och med 1 januari 2018 blir kommuner och landsting skyldiga att förebygga och erbjuda stöd och behandling till personer med spelberoend...

  Läs hela artikeln