Nämndemansgården

Frihet från beroende

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Unga mäns väg från drogberoende.

I November hade Nämndemansgården ett event i Stockholm. Inbjudna var placerande socialsekreterare och andra intresserade. Tanken med eventet var att presentera hur vi jobbar relationellt på våra enheter för unga män för att hjälpa dom att bygga en fungerande framtid.

Under eventet presenterade vi en utvärdering av dom unga män som gått vidare till utsluss i Västerås. Utvärderingen bygger på en intervju som syftar till att undersöka om tilliten till andra människor förändrats under behandlingstiden. Ovanstående berättelse är hämtad ur en av intervjuerna som gjordes. 15 intervjuer gjordes under hösten, med boende, eller nyss utflyttade, i vår utslussverksamhet. Det som var märkbart var att över hälften av dom unga männen upplevde att deras tillit till andra människor hade förändrats till det bättre och att det var en framgångsfaktor i deras nya liv. Vårt arbete med att jobba relationellt fortsätter och vi är stärkta i övertygelsen att en tillitsfull relation är grogrunden för ett framgångsrikt förändringsarbete. Denna intervju är nu implementerad i den kvalitetssäkrade process som utvärderingen är en del av för varje klient som flyttar ut från Idavallen, Idagården eller Idamyra. Förhoppningen är att kontinuerligt kunna ställa samman resultatet från dessa för vårt ständiga förbättringsarbete.

Visa från

till

 • 22 maj 2018

  Nämndemansgården hanterar dina personuppgifter enligt GDPR

  GDPR är den nya dataskyddsförordningen som gäller från den 25 maj. Nämndemansgården värnar om individens rätt till skyddad integritet och ha...

  Läs hela artikeln

 • 08 mars 2018

  Rönneholms Kvinnobehandling fyller 25 år!

  Idag fyller Nämndemansgårdens behandlingsverksamhet Rönneholm Kvinnobehandling 25 år! En verksamhet där vi alltid fokuserar på individen och...

  Läs hela artikeln

 • 06 mars 2018

  Välkommen till vår monter på Psykiatridagarna 2018

  Träffa våra medarbetare från Rönneholm Kvinnobehandling och Embla Center och lyssna till vår talare om framgångsrik beroendebehandling med b...

  Läs hela artikeln

 • 19 januari 2018

  Nämndemansgården söker två Affärsområdeschefer som vill göra avtryck!

  Nämndemansgården i Sverige AB arbetar med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel i samhället, i ar...

  Läs hela artikeln

 • 18 januari 2018

  Välkommen att träffa oss på HR-dagarna i Malmö 19 januari

  Välkommen att träffa oss på HR-dagarna i Malmö 19 januari Nu på fredag finner ni oss på mässan i Malmö och där ni även får chansen att lyss...

  Läs hela artikeln

 • 29 december 2017

  Spelberoendes rätt till behandling & stöd via sjukvården 2018

  Från och med 1 januari 2018 blir kommuner och landsting skyldiga att förebygga och erbjuda stöd och behandling till personer med spelberoend...

  Läs hela artikeln