Om oss

Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingsföretag inom beroende. Vi möter dagens och morgondagens beroendeproblematik med en bred och komplett vårdkedja i kontinuerlig utveckling. Vår vision är att hjälpa människor till ett liv i frihet från beroende.

Vårt erbjudande

Nämndemansgården erbjuder stöd åt hela befolkningen och har idag ett femtontal enheter som arbetar mot olika målgrupper: unga män, unga kvinnor, vuxna män och kvinnor, samt anhöriga och vuxna barn.

Vi erbjuder en komplett kedja av tjänster inom beroendeområdet:

Individuell behandlingslösning

Varje person som kommer till oss har sin egen historia och sina egna förutsättningar. Vår behandling tar sin utgångspunkt i den individuella situationen och kan ta sig många olika uttryck. För vissa är en öppenbehandling bästa lösningen medan andra behöver internatformen för att komma vidare i sitt tillfrisknande. Ibland behöver särskilt fokus läggas på att arbeta med olika former av psykisk ohälsa, hanteringen av nära relationer eller på att bygga en mer stabil livssituation.

Genom Nämndemansgårdens bredd och kompletta vårdkedja kan vi erbjuda de lösningar som passar varje individ bäst och kombinera våra olika tjänster till skräddarsydda program. Våra professionella medarbetare har hög kompetens och drivs av en stark önskan att bidra till att alla som kommer till oss får ett bättre liv.

Våra kunder

Våra kunder finns bland kommuner, myndigheter, arbetsgivare och privatpersoner och vi samarbetar bland annat med företagshälsovård och försäkringsbolag. Till oss är alla välkomna.

Vår vision

Nämndemansgårdens vision är att hjälpa människor till ett bättre liv – i frihet från beroende. Vi erbjuder lösningar på alkohol- och drogrelaterade problem genom behandling, utbildning och prevention. Våra kärnvärden är kvalitet och respekt.

Kvalitet för oss innebär att vår verksamhet ska bäras av kompetenta medarbetare som hela tiden utvecklar sin kunskap och förmåga. Våra tjänster och arbetssätt ska utvecklas i takt med forskningen inom området och det lärande som våra samlade erfarenheter ger oss.

Respekt står för vår tro på varje individs inneboende styrka och förmåga att lösa sina problem i relation med andra människor. Respekt innebär att vi är lyssnande och inte skuldbeläggande, att vi har omtanke om individen och skapar en miljö präglad av omtanke och trygghet.

Vår historik

Nämndemansgården i Sverige AB bildades 2006 med syfte att sammanföra verksamheter inom olika behandlingsföretag som agerat på marknaden sedan mitten av 1980-talet. Målet var att skapa ett nationellt täckande behandlingsalternativ av högsta kvalitet. Gemensamt för de ingående enheterna var att deras behandlingsarbete tog sin utgångspunkt i tolvstegsprogrammets grundläggande principer för tillfrisknande.

Nämndemansgården består idag av ett femtontal enheter med lång och gedigen erfarenhet av beroendets problematik hos många skiftande målgrupper. Tillsammans har vi utvecklat verksamhetens kvalitet och kunskap för att kunna möta dagens och morgondagens problematik inom beroende. Vi har successivt tillfört nya metoder och arbetssätt för att matcha olika patienters skilda behov.

  • Nämndemansgården som varumärke har sitt ursprung i skånska Blentarp där Birgitta Crafoord 1987 startade ett behandlingshem efter att själv ha blivit nykter tack vare en tolvstegsbaserad behandling på Hazelden i USA.
  • 2006 införlivades Alfagruppens Jälla och Tyresö ungdom i koncernen. Jälla var en internatverksamhet för vuxna utanför Uppsala som tillsammans med Blentarp var en av de första tolvstegsbaserade behandlingshemmen i Sverige. Tyresö ungdom var en verksamhet riktad mot unga kvinnor, 16-21 år.
  • Vianova, Stockholms äldsta öppenbehandling, kom in i Nämndemansgården 2005
  • 2008 öppnades en egen öppenbehandling för vuxna i Göteborgsom också kunde erbjuda efterbehandling för patienter som genomgått internatbehandling i Blentarp eller Jälla.
  • Genom att förvärva de skandinaviska rättigheterna till preventionsprogrammet PRIME For Life, 2008 breddade Nämndemansgården sin verksamhetskedja till att innefatta förebyggande och utbildande insatser.
  • I januari 2009 förvärvades Prokrami AB med behandlingsenheterna Prokrami kvinnobehandling och Malins Minne. Det innebar att specialistkunskap kring kvinnor och arbete med mammor och barn införlivades i koncernen.
  • 2009 tillkom Idavallen AB. Med sina två behandlingshem för unga män i Månkarbo och Fjärdhundra tillförde de ytterligare kompetens och utbud till verksamheten.
  • I januari 2014 förvärvades En Dag i Taget som bedriver arbetslivsinriktad rehabilitering genom öppenbehandlingar i Växjö, Kristianstad, Malmö och Lund.