Bli familjehem hos oss

Nämndemansgårdens familjehemsverksamhet finns till för barn, ungdomar och vuxna, som ett komplement i vårdkedjan, antingen före, under eller efter en behandling där den placerade ges möjlighet att komma till ett ordnat och tryggt familjeliv.

Familjehemmen drivs utifrån intresse och erfarenhet av beroendeproblematik och utbildas, stöds och handleds av familjehemskonsulenter med stor erfarenhet och kunskap av beroendeproblematik.

Våra familjehem är högkvalitativa med inriktning på beroendeproblematik och finns över hela Sverige och bidrar till att skapa ett bättre liv för barn, ungdomar och vuxna, i frihet från beroende. Att bo och få omsorg i våra familjehem innebär att få leva ett tryggt vardagsliv, med stabila och nära relationer i egen hemmiljö. Den placerades individuella behov är grunden för att skapa vardagen av tex skolgång, arbete och fritid för ett fungerande och tryggt liv.

Ni som familj utgör basen i vardagen, och till ert stöd har ni en jour dygnet runt, 7 dagar i veckan, som man kan vända sig till i akuta ärenden. Här möter ni professionell vägledning och stöttning av ett arbetslag bestående av socionomer, sjuksköterskor, psykologer/ psykoterapeuter, drogterapeuter och behandlare.

Nämndemansgården ger er som väljer att bli familjehem kontinuerlig fortbildning inom beroendeproblematik som ex anhörig, vuxet barn- och relationell behandling

Kontakta Jens Wallman som ansvarar för vår familjehemsverksamhet med er ansökan och frågor.

Ring 070-850 57 83 eller maila jens.wallman@namndemansgarden.se