Gamla i Gården

Du behöver inte släppa kontakten med Nämndemansgården och alla nyvunna vänner bara för att du är klar med behandlingen. Välkommen till Gamla i Gården!

Ideell kamratförening

Föreningen Gamla i Gården bildades 1990 av några personer som genomgått behandling på Nämndemansgården i Blentarp och där funnit vägen till ett nytt och bättre liv.

Föreningen är en ideell kamratförening för beroende personer och deras familjer. Syftet är att dela och sprida livsglädje, värme och spontanitet. Att hjälpa och stödja varandra och att i gemenskap få kraft i tillfrisknande i samma anda som något av tolvstegsprogrammen.

En fördjupad kunskap om våra personliga möjligheter ger förutsättningar för att utveckla en god livskvalitet. Medlemmarna och/eller deras anhöriga har själva behandlats i något av Nämndemansgårdens program.

Våra möten

Varje år – alltid på en lördag – arrangeras ett vår- och höstmöte på Nämndemansgården i Blentarp, med ett program som är av intresse för medlemmarna. Arrangemanget börjar med frukost för dem som vill, och håller på till sen eftermiddag.

Ett litet axplock av våra intressanta föredragshållare från de senaste åren är Åsa Jinder, Adde Malmberg, Sven Melander, Björn Ranelid, Katerina Janouch, prästen Olle Carlsson, Annika Åhnberg, folkhälsominister Maria Larsson, Göran Stangertz, Mia Lodalen, Gudrun Schyman, alkoholutredaren Gerhard Larsson, artisten Jan Johansen, Claes Malmberg, My Skarsgård, Janique Svedberg, journalisten Kjell-Albin Abrahamson och Hillevi Wahl för att nämna några.

Dessa möten ger även tid till avspänd samvaro mellan gamla och nya i gemenskapen. För många av oss har Nämndemansgården haft en avgörande betydelse för tillfrisknandet. Besöken framkallar många minnen och känslor. 

Bli medlem

Du som läser det här och inte är medlem, men vill bli – gör så här:

Sätt in 200 kronor i årsavgift på föreningens bankgiro med nummer (OBS!! detta är ett nytt nummer,) 606-5973. Då blir du automatiskt medlem och får föreningens medlemsblad med inbjudan till nästa möte med Gamla i Gården. Eftersom vi inte skickar ut påminnelse ber vi gamla medlemmar att förnya medlemskapet senast vid januari månads utgång så det rullar på under året.

Har du frågor så kontakta någon i styrelsen.  Helst via e-post.

Ulla, ullaquist@ownit.nu
Hasse, hasseb50@gmail.com
Eva, eva.sarneryd@outlook.com
Malin, malin.zetterstrom@telia.com
Ronnie, ronnie.carlson@telia.com
Jeanette, jeanette@carpecourage.se
Thomas, theinrich3@icloud.com