Gittan Crafoord- För forskning och behandling

Gittan Crafoord, behandlingshemmet Nämndemansgårdens grundare, startade under sina sista levnadsår Gittan Crafoords stiftelse. Det grundläggande syftet, nu som då, är att hjälpa personer med finansiellt stöd inför behandling samt att utveckla kunskapen kring alkohol- och drogberoende genom forskning och utbildning.

15 miljoner inom 5 år

Sedan starten har stiftelsen framgångsrikt hjälpt ett femtiotal personer i eller inför behandling utan fullständig finansiering. Gittan Crafoord ansåg att kontinuerlig utveckling och kännedom om alkohol-/drogproblematik är viktig för samhället och därför har stiftelsen även haft som mål att dela ut ett pris till framstående forskare på området. På grund av stiftelsens finansiella läge har ambitionen på forskningsområdet tyvärr inte kunnat fullföljas.

Styrelsen intensifierar nu insamlingsarbetet så att fler personer kan få stöd och stiftelsen kan dela ut ett årligt forskarpris på Gittan Crafoords födelsedag, den 27 september. För att möjliggöra dessa mål behövs bidrag från näringsliv, stödjande stiftelser samt privatpersoner, som förstår behovet av att stödja behandling och forskning kring denna folksjukdom.

Ditt bidrag behövs

I ett välfärdssamhälle som Sverige skulle ingen acceptera att svårt sjuka människor med diabetes, cancer eller hjärtproblem inte fick rätt hjälp av samhället.

Dessvärre får inte den som är beroende av alkohol, droger eller läkemedel alltid rätt hjälp. Trots att exempelvis obehandlad alkoholism har lika hög dödlighet som obehandlad cancer. När man inser vidden av problematiken kring alkohol och droger, är det lätt att förstå att det finns människor som faller utanför ramarna i finansieringssystemet och därför behöver stöd för att uppnå nykterhet och drogfrihet.

Folksjukdom som slår hårt mot samhället

  • Enligt Folkhälsoinstitutet har 600 000 personer av den vuxna befolkningen problem med alkohol/droger och över 2 miljoner drabbas indirekt.
  • Ca 385 000 barn växer upp med missbrukande föräldrar.
  • Mellan 5 000 och 7 000 personer dör i Sverige varje år p.g.a. sjukdom eller skador relaterade till alkohol.
  • Var femte sjukhussäng är upptagen av en alkoholrelaterad sjukdom eller skada.
  • Kostar samhället ca 156 miljarder kronor per år. (Källa: Nationalekonom Anders Johnsson)

Stiftelsens styrelse avsätter nu tid för att samla in de resurser som vi anser behövs för att möta det stora behov som finns.

Du väljer vad du vill stödja

Som givare kan du välja om din donation ska gå till behandling på något av Sveriges ledande behandlingshem eller till forskning/utbildning. När du donerar till stiftelsen ser vi till att omvärlden får reda på det – om du vill. Vi bjuder även in dig till evenemang där du och ditt företag får möjlighet att lära mer om beroendesjukdom samt information om hur dina pengar använts. 

Generalsekreterare
Jan Klingspor
Telefon 070-557 42 97
jan@gittansstiftelse.se 

Ordförande
Thomas Wiklund
thomas@gittansstiftelse.se

Forskningskommitté
Lotta Saidac
lotta@gittansstiftelse.se 

Ansökningar
Torbjörn Johannesson
torbjorn@gittansstiftelse.se

Bankgiro 191-4035

www.gittansstiftelse.se