Vår ledning

Vår ledning

Ledningen lägger upp övergripande riktlinjer för verksamheten och ansvarar för att ge våra enheter, och därmed våra kunder, bästa möjliga stöd