Våra samarbetspartners

För att alltid kunna möta våra kunders behov och önskemål är vi öppna för många former av samarbeten. Ibland är det vi som behöver en partners hjälp för att lösa vårt uppdrag på bästa och smidigaste sätt, andra gånger kan vi bidra till någon annans erbjudande. Tillsammans skapar vi de bästa lösningarna.

Företagshälsovården

Nämndemansgården samarbetar ofta med företagshälsovården. Med vår expertkunskap inom beroende kompletterar vi det hälsovårdsuppdrag som företagshälsovården har från sina kunder. Prata med din egen företagshälsovård om detta. Jobbar du inom denna bransch och tror att ett samarbete skulle vara bra, är du välkommen att höra av dig.

Försäkringsbolag

Vi samarbetar med både större helhetstäckande försäkringsbolag och mindre bolag specialinriktade mot endast hälsoförsäkringar. Vi hjälper också arbetsgivare att ta del av de offentliga försäkringar som finns på rehabiliteringsområdet.

Vårdcentraler och läkarmottagningar

Idag har vi etablerade samarbeten även för vård till privatpersoner. Arbetar du inom detta område och har behov av kompetens inom beroendeområdet, är du välkommen att höra av dig.

Underleverantörer

När du får behandling hos oss och en del av denna, t.ex. efterbehandling, bäst löses på en ort där vi inte finns representerade, ser vi till att ordna och kvalitetssäkra även denna. Du kan känna dig trygg med att vi tar ansvaret gentemot dig som kund.

Fristående terapeuter eller andra aktörer

Runt om i landet finns många företag och personer som i sin profession möter människor som behöver hjälp med sin relation till exempelvis alkohol eller narkotika. Ser du ett behov av att komplettera din egen verksamhet med våra tjänster, är du mycket välkommen att kontakta oss för att se över möjligheten till samarbete.

Branschorganisation

Vi är medlemmar i organisationen Svenska Vård och för närvarande representerade i styrelsen. Svenska Vård är en bransch- och näringspolitisk organisation för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Mer information på Svenska Vård.