Arbetsplatsutbildningar

Öka kunskapen på arbetsplatsen. Med Nämndemansgårdens arbetsplatsutbildningar kan ni skapa ökad kunskap och förståelse för beroendeproblematik och hur man ska hantera detta inom arbetsgruppen. Handfasta verktyg för att effektivt möta problemen.

Att upptäcka och hantera beroende

Våra utbildningar för arbetsplatsen handlar om hur man som medarbetare och medmänniska kan känna igen tidiga tecken på att en person har problem med alkohol eller andra droger. Vi tar upp fenomen som förnekelse och den beroendes möjlighet att bryta sig ur förnekandet. Hur kan man som kollega arbeta effektivt och professionellt med alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen? Hur skall man som kollega förhålla sig till en person som misstänks vara eller är beroende? Vi ger dig verktyg som gör det lättare för dig själv och därmed även för din drabbade kollega.

 

Arbetsplatsutbildningar i hela Sverige

Vi utbildar kollegor och chefer som har haft en medarbetare i behandling. Utbildningarna innehåller bl.a. föreläsningar om hur man som kollega ska hantera situationen när den som varit i behandling kommer tillbaka till arbetet.

Vi utbildar även arbetsplatser som inte har erfarenhet av behandling men som behöver tydliggöra frågor kring beroende för att på ett tidigt stadium se eventuella problem.

Självklart kan vi skräddarsy utbildningar för att arbetsplatsen ska få den kunskap som behövs just där.