Chefsstöd

Professionellt stöd till dig som chef. Ibland uppstår situationer där du som chef behöver hjälpa en medarbetare med någon form av beroendeproblematik. Genom Nämndemansgårdens chefsstöd får du professionellt stöd, trygghet och ökad handlingskraft i dessa svåra frågor. 

Agera rätt – mänskligt och arbetsrättsligt

Nämndemansgården har lång erfarenhet av beroendeproblematik i arbetslivet och erbjuder stöd både per telefon, e-post och i akuta situationer även ute på arbetsplatsen. Det är ofta i de akuta situationerna som du som chef måste agera rätt och snabbt – både ur ett mänskligt och arbetsrättsligt perspektiv.

 

Stöd som stärker arbetsgivaren

Ofta finns en god kunskap om problemen hos företagets HR-avdelning eller företagshälsovård. Ändå kan det ofta vara en god idé att låta oss som tredje part medverka vid samtal mellan medarbetare och chef. Eller på annat sätt finnas som stöd för er HR-avdelning eller företagshälsovård. Efter en insats från vår sida för du/ni en rekommendation baserad på vår långa och mångsidiga erfarenhet över vad som kan vara ett lämpligt nästa steg för er och er medarbetare.

 

Ett aktivt och medvetet arbete inom beroendeproblematik ger er möjlighet att minska produktionsbortfall. Det ger även en bra grund för högre säkerhet och hjälper er att vara det goda företaget som aktivt står för en bra personalpolitik.