Chefsutbildning

Nämndemansgården Rådgivning & Utbildning ger dig svar på alla frågor runt drogproblematik på arbetsplatsen. Genom våra utbildningar får du som chef konkreta verktyg för hela processen från identifikation till korrekt agerande.

Rätt kunskap för dig som chef

Att vara chef och ha en medarbetare med drogproblem kräver både kunskap, insikt och medmänsklighet. Det gäller att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra på jobbet och därmed kunna prestera maximalt.

Ett beroendeproblem är förvisso bara en av många möjliga orsaker till lägre arbetskapacitet, men samtidigt ett av de svåraste att hantera. Nämndemansgårdens chefsutbildningar ger dig rätt kunskap och verktyg.

 

Exempel på innehåll i våra chefsutbildningar

  • Hur ser jag att min medarbetare har problem?
  • Hur ska jag agera?
  • Känner jag som chef skam för att ta upp frågan?
  • Är jag osäker på hur min medarbetare ska reagera?
  • Vilka arbetsrättsliga regler gäller?
  • Vad kan jag säga och vad bör jag inte säga?

Som arbetsgivare och chef ska man enligt arbetsmiljölagen följa tydliga arbetsrättsliga rehabiliteringsåtgärder. Varje chef och ledare har oftast ett delegerat ansvar för rehabilitering av drogproblem. Mer information hittar du här 

 

Våra utbildningar – även skräddarsydda

Här kan du ladda ner mer information om våra olika chefsutbildningar.

Arbetsplatsinformation Stockholm

Ledarskap

Arbetsgruppen

För de företag som önskar skräddarsydda chefs- och medarbetarutbildningar kan vi självklart ordna det. Hör av dig till någon av oss så hjälper vi dig att sätta ihop utbildningen utifrån era behov.

 

Ekonomisk och mänsklig vinning

En arbetsplats där någon har beroendeproblem kan vara en riskfylld arbetsplats med allt från ren fysisk fara till psykisk fara och ohälsa. Nämndemansgården har tillsammans med en av våra kunder gjort en undersökning som tydligt visar hur mycket alkohol- och drogproblematik kostar ett företag i form av utebliven effektivitet. Samma undersökning visar också hur mycket ett företag årligen kan spara netto efter kostnad för behandling och stöd av Nämndemansgården.  Lär mer i vår broschyr som vi gjort tillsammans med Tetra Pak