Förebyggande program- PRIME For Life

Förebygger problem. PRIME For Life är ett forskningsbaserat program som fokuserar på individens förmåga att själv bestämma hur den vill förhålla sig till alkohol och/eller narkotika. Här förmedlas färdigheter och verktyg som hjälper deltagaren att se vad som minskar eller ökar risken att utveckla alkohol- eller drogproblem

Certifierade utbildare

PRIME For Life passar alla personer som använder alkohol och/eller narkotika. Syftet med kursen är att förebygga att problem uppstår. Det gör PRIME For Life genom att förmedla kunskap och höja motivationen att titta på sin egen konsumtion. Genom att skapa en personlig lågriskprofil ges möjlighet att välja en tillvaro utan alkohol- och drogrelaterade problem.

Kursen förmedlar vad som är riskfylld användning av alkohol. Om du bestämmer dig för att dra ner på din alkoholanvändning så ger kursen dig även konkreta verktyg som hjälper dig att göra det.

PRIME For Life genomförs av certifierade utbildare. 

Riskreduceringsmodellen

Det finns flera saker som skiljer PRIME For Life från andra program och metoder. Den viktigaste skillnaden är kanske att PRIME For Life bygger på en egen preventionsmodell – riskreduceringsmodellen.

Kärnan i denna modell är att vi ser på alkohol- och drogproblem som livsstilsrelaterade hälsoproblem. Risken för att utveckla problem beror på genetiska faktorer i kombination med de livsstilsval som man gör (i detta fall hur mycket och hur ofta man väljer att dricka). Denna grundläggande tanke går som en röd tråd genom alla våra utbildningar och vi lägger stort fokus på att man kan förändra sina val i samband med droger. Vi har också uppfattningen att det aldrig är för sent att förebygga problem!