Företagssamarbete

Ett företagsavtal med Nämndemansgården innebär att företaget får tillgång till vår sammanlagda kompetens inom området för drogrehabilitering. Inom kompetensområdet finns rådgivning, bedömning, utbildning och behandling.

Behovsanpassat

Samarbetet kan genomföras på olika sätt. Ett sätt kan vara att ha tillgång till Nämndemansgårdens kompetens genom en kontaktperson vid Nämndemansgården och att via telefon eller e-post säkerställa samarbetet.

Ett annat sätt kan vara att ha en kontaktpersonen placerad vid det egna företaget enligt ett i förväg överenskommet minimiuttag i tid, med option på utökad tid vid behov. Nämndemansgårdens representant placeras med fördel i den egna hälsoorganisationen där kompetensen kan användas inom rådgivning och bedömning, utbildning och behandling.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen och därför behöver behovet noga utredas innan samarbetsformen fastställs.

Vi hjälper till att hitta den bästa lösningen i dialog med er. Kontakta oss!