Om våra utbildningar

Kompetent stöd och utbildning. Nämndemansgården vänder sig till både privatpersoner, företag och organisationer. Vi erbjuder allt från den förebyggande och motivationshöjande kursen PRIME For Life till mer akuta insatser i form av chefsstöd, stöd och rådgivning.

Rätt insatser kräver kunskap

Alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen är både kostsamt och riskfyllt. Arbetsgivaren har dessutom enligt lag ett långtgående rehabiliteringsansvar. Nämndemansgården ger din organisation ett effektivt och professionellt stöd i att hantera de svåra problem man, som arbetsgivare och kollega, kan ställas inför. Genom att även arbeta förebyggande kan man spara tid, pengar och mänskligt lidande.

Ju mer kunskap man har om problematiken, desto tidigare kan man se signalerna och göra rätt insatser så att skadorna blir mindre omfattande. Våra utbildningar och föreläsningar är riktade mot privatpersoner, ledning, HR, medarbetare och fackliga representanter.

 

Att hantera alkohol- och drogproblematik

Det är inte enkelt att veta hur jag som kollega och medmänniska ska agera om min kollega har en alkohol- eller drogproblematik. Vad ska jag säga och vad ska jag inte säga? I våra utbildningar och föreläsningar tar vi upp sådant som det besvärliga men viktiga samtalet, förnekelse, motstånd, medberoende och vikten av dokumentation. Vi ger konkreta och handfasta tips om hur man hanterar dessa olika situationer.

Vi kan ge kunskap och ökad förståelse för hur man hanterar de svåra situationer som kan uppkomma i en relation där alkohol och/eller droger förekommer.

Syftet är att öka förståelsen för alkohol- och drogproblematiken och hur man ska hantera den.

Fyll i formuläret nedan om du vill ha mer informtion: