Våra verksamheter

Rehabcenter i hela Sverige

Våra Rehabcenter täcker i dag bl a Skåne, Göteborg och Bohuslän, Småland, Västergötland, Mälardalen och Norrland. Därmed kan vi nu erbjuda ett brett tjänsteutbud i våra kunders närområden. Här finns möjlighet till rådgivning, bedömning och kartläggningstjänster, arbetslivsinriktade behandlingsprogram samt efterbehandling.

Våra arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram är utvecklade för att bromsa alkoholens eller drogens negativa inverkan på livet. Vi vet att ju tidigare man agerar desto mindre blir konsekvenserna på såväl nära relationer som arbete. Programmet är upplagt så att man kan fortsätta arbeta som vanligt och också behålla sin sociala förankring.

Behandling vuxna

Skåne och Mälardalen erbjuder vi olika typer av internatbehandling för vuxna, hit kommer klienter från hela landet. I Blentarp och i Uppsala tar vi emot både kvinnor och män, på Rönneholm erbjuds specifik kvinnobehandling. Embla Center är vår specialistenhet för kvinnor med problematik inom både beroende och psykiatri.

Behandling Ungdom

På Rönneholm i Skåne erbjuder vi hjälp för unga kvinnor och i Enköping, Månkarbo och Fjärdhundra erbjuder vi behandling för unga män. Målet är att skapa och grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger. Målet är att man ska lämna behandlingen med stärkta förmågor och med nya strategier att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet. Med familjehem och utslusslägenheter erbjuder vi en komplett vårdkedja för ungdomarna.

Anhörigstöd Skåne

Syftet med Anhörigverksamheten är att man som deltagare skall få insikter om hur man blir påverkad av att leva nära en beroende person. Genom att tala med andra i samma situation förstår man att man inte är ensam. Målet är att hitta strategier för att bryta denna påverkan och inse vad man själv kan förändra.